تن ماهی شبنم
Placeholder image

تن ماهی شبنم

29,000 تومان

185 گرمی
گوشت شترمرغ
Placeholder image

گوشت شترمرغ

125,000 تومان

گوشت تازه شترمرغ، در بسته بندی یک کیلوگرمی
تخم شترمرغ
Placeholder image

تخم شترمرغ

40,000 تومان

حدودا 1.4 کیلوگرم وزن دارد و معادل 28 تخم مرغ است
روغن شترمرغ
Placeholder image

روغن شترمرغ

30,000 تومان

روغن 100 گرمی (خالص)